Odwodnienia

Firm "Seba" wykonuje kompleksowo odwodnienia liniowe polegające na zbieraniu wody deszczowej z rur spustowych i odprowadzaniem jej rurami do rowów, studzienek chłonnych, zbiorników na deszczówkę lub drenażem rozsączającym . Dobrą drożność i długą żywotność instalacji gwarantują osadniki lub czyszczaki, które zamontowane są na zakończeniach rynien. Taka instalacja skutecznie usuwa nadmiar wody opadowej z posesji.